zondag 7 september 2014

Zorg

We willen met heel ons korps aandacht besteden aan de totale ontwikkeling van jullie kinderen : HOOFD, HART en HANDEN.
We willen de kinderen veel kansen geven om zich te ontwikkelen in hun talenten.
De basis daarvoor is dat kinderen zich goed voelen in hun vel en bij ons op school.
Daarvoor hebben we een degelijk zorgbeleid uitgewerkt op basis van het nieuwe zorgvademecum.
Om alle kinderen maximale kansen te geven, proberen we onze zorgvisie af te stemmen op de specifieke noden van elk kind.

Het zorgbeleid is gebaseerd op 4 fases:

            Fase 0 = preventieve basiszorg
                         Die gebeurt  door de klasjuf door gedifferentieerd te werken.
            Fase 1 = verhoogde zorg
                        Hier handelt de leerkracht ondersteund door het zorgteam. Na overleg kan
                        de zorgjuf hierbij ingeschakeld worden.
            Fase 2 = uitbreiding van zorg
                        In deze fase wordt het kind in een multidisciplinair overleg besproken    
                        welke externe hulpverleners kunnen aangesproken worden (vb. logo, kine, reva., 
                        GON…)
            Fase 3 = overstap naar een school op maat
                        Dit gebeurt als het kind geen vooruitgang meer boekt bij ons op school of als de 
                        draagkracht van de school ontoereikend is tegenover de noden van het kind.

Het zorgteam is samengesteld uit:
Juf Véronique (KL)
Juf Katleen (L)
Juf Roselinde (KL Berenboot)
Cathérine De Vos (clb)
Katrien Goeman (directie)
Martine Gardelein (zorgcoördinator)

Er is wekelijks overleg tussen de verschillende mensen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten